Salgsbetingelser

Varer kan bestilles direkte i nettbutikk, eller ved oversendt bestilling pr e-post til post@stropp.no Det er også mulig å bestille pr telefon, eller ved oppmøte i butikk/lager.

 • Avvik fra disse alminnelige betingelsene må avtales skriftlig.
 • Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato hvis ikke noe annet er avtalt.
 • Leveringsbetingelser: EXW vår adresse
 • Renteberegning ved forsinket betaling av faktura: 9,5% p.a.
 • Leveringstidspunkt angitt i ordrebekreftelse er ingen garantert levering, men informerer om forventet leveringstidspunkt. Ved hasteleveringer, må dette avtales direkte med ordremottaker.
 • Vi forbeholder oss rett til salgspant i de leverte varer til kjøpesummen med renter og omkostninger er fullt betalt, jfr. Panteloven § 3 – 14 til 3 – 22.
 • Varer tas ikke i retur før det er avtalt med selger hos oss. Spesialbestilte varer tas ikke i retur. Omkostninger knyttet til en retur faktureres kunde, minimum 20% av ordrebeløp.
 • Reklamerte varer kan ikke returneres for vår fraktregning uten at vårt samtykke er innhentet på forhånd.
 • Ved reklamasjon, stiller vi oss ikke ansvarlig for beløp som overstiger leverte varers verdi eksklusive mva. ifølge fakturert beløp.
 • Vi forbeholder oss retten til å påberope oss Force Majeure for forsinkelser ved nasjonale og internasjonale leveranser.
 • Reklamasjon må gjøres innen 10 dager fra varemottak.
 • Reklamerte varer og returvarer, hvor vi har akseptert returforsendelse til vårt lager, skal vi selv administrere returtransport med vår befrakter.
 • Returfrakt for leverte, men ikke avbestilte, ordre/restordre betales av kunde.
 • Restordre sendes automatisk etter vareankomst av varer til lager, såfremt restordren ikke er skriftlig (e-post) kansellert av kunden.
 • Det kan forkomme feil pris i nettbutikken. Vi forbeholder oss retten til å justere denne til korrekt pris og informere kunde når dette oppdages.
 • Vi forbeholder oss retten til å endre priser i vår nettbutikk uten nærmere varsel.