Fallsikring

Stropp AS er leverandør av fallsikring og vi tar årlig kontroll på deres utstyr.

Ulykker forbundet med arbeid i høyden er blant de alvorligste på arbeidsmarkedet. For å forebygge denne typen ulykker er det viktig å kartlegge risikoen for fritt fall på arbeidsstedet, og om mulig iverksette kollektive tiltak som kan forhindre ulykker med fritt fall. Hvis kollektive tiltak ikke er gjennomførbare, må brukeren bruke personlig fallsikring. Det er spesielt viktig at det blir gitt god opplæring i bruk av dette utstyret, slik at feil bruk av utstyret, eller feile vurderinger under bruk, ikke blir årsaken til at ulykker skjer.

3-trinn for enkel risikovurdering for arbeid i høyden

Personlig fallsikringsutstyr og personlig fallforhindrende utstyr består av

Leverandører