OFFSHORE

Stropp AS leverer et stort produktspekter som dekker kravene i NORSOK R-002 : 2017.

I tillegg har Stropp AS sine medarbeidere stor kjennskap til Standarder som man møter i forskjellige løfteoperasjoner og krav de setter til produkter, sikkerhetsfaktorer og utforming.De vanligste Standardene er: 

DNV 2.7-1 Offshore containers
DNV 2.7-3 Portable offshore units

Stropp AS kan levere manuelle taljer som tilfredsstiller kravene i NOROK R-002 : 2017, vi monterer kjettingskrev etter kravene i NORSOK standarden og fra vår leverandør Van Beest BV kan vi levere løftepunkter som dekker kravene i NORSOK Standarden.

Stropp AS kan levere typegodkjente DnV 2.7-1 kjettingskrev til containere, både i helsveist utførelse og sammensatt med typegodkjente omega koblinger.

Stropp AS leverer ståltau fra kjente produsenter til forskjellige formål offshore:

Leverandører