Veiledning og kurs

Stropp AS sine medarbeide har lang erfaring fra løfte- og lastsikringsbransjen som problemløsere og å finne den optimale løsningen basert på produkt og pris. Hvis vi kan komme inn på et tidlig tidspunkt i prosjektet kan vi veilede til å finne den beste løsningen basert på tilgjengelighet og pris.
Flere av våre ansatte har stor kunnskap innen ståltau og kan være behjelpelig med å velge rett ståltau til deres kran eller løfteinnretning.

Stropp AS tilbyr kurs innen våre fagfelt som er ståltau, løft og lastsikring. Vi har utviklet et kurs for entreprenørbransjen som holdes for alle som er innvolvert i et prosjekt, og hovedformålet med kurset er å unngå arbeidsulykker i forbindelse med løfteoperasjoner i det daglige arbeidet.

I tillegg holder vi produktkurs hvor vi presenterer standard og spesialprodukter innen forskjellige felt.
Stropp AS kan lage spesialtilpassete kurs eller presentasjoner i samarbeid med hva kunde ønsker.